Doświadczalne i kliniczne aspekty immunologii; immunogerontologia, transplantologia doświadczalna i kliniczna, immunoterapia doświadczalna, patogeneza zakażeń człowieka obecnie i w przyszłości, mechanizmy wirulencji, molekularna epidemiologia zakażeń, wczesne i odległe skutki zakażeń, oporność na antybiotyki jako problem multidyscyplinarny. Komitet został powołany w 1969 r.